Nacházíte se » Titulní strana » Grantový program

Grantový program HMMC –„Společně 2018“

Grantový program HMMC

Grantový program společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) „Společně 2018“ má za cíl finančně přispět na projekty zahrnující děti, handicapované, kulturu a sport (např. podpora mladých talentů, obohacení volnočasových aktivit, vylepšení veřejných prostor), a do kterých se zároveň mohou aktivně zapojit či jej podpořit zaměstnanci HMMC.

Podporujeme

Děti:

 • podpora volnočasových aktivit
 • podpora zájmových skupin
 • rozvoj kreativity

Handicapované:

 • podpora činnosti organizací zaměřených na pomoc handicapovaným
 • nákup pomůcek či speciálního vybavení
 • podpora volnočasových aktivit

Kulturu:

 • koncerty
 • festivaly
 • literatura
 • výtvarné umění
 • oslavy významných událostí
 • renovace kulturních památek

Sport:

 • podpora domácích i mezinárodních soutěží v Moravskoslezském kraji
 • podpora mladých talentů
 • účast na sportovní soutěži
Pro žadatele

Jaké jsou podmínky?

 • Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury a sportu s výjimkou politických stran a politických hnutí.
 • Projekty mohou být podpořeny kmenovými zaměstnanci HMMC, kteří zde pracují min. 1 rok.
 • Příjemci musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
 • Příjemce grantu je povinen uvádět ve všech materiálech a při všech příležitostech název poskytovatele příspěvku a jeho logo (HMMC + logo HMMC).

O jakou částku mohu požádat?

 • HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 30 %.
 • Minimální výše příspěvku na jeden projekt v rámci programu je 5 000 Kč a maximální výše 20 000 Kč.
 • Ve třetím ročníku vybere komise, složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků, projekty, které podpoříme celkovou částkou 640 000 Kč.

Jak mám postupovat?

Vyplněné žádosti vč. příloh zasílejte na jednu z níže uvedených možností:

 • 1.  Elektronicky na email: granty@hyundai-motor.cz (do předmětu zprávy, prosím, napište: GRANTY „SPOLEČNĚ 2018“ – název projektu...)
  • Maximální velikost zprávy vč. příloh 12 MB
  • Akceptované formáty: doc, pdf, jpg, gif, png (jiné prosím předem konzultujte)
  • Přijatá žádost bude e-mailem potvrzena
 • 2.  Poštou na adresu:

  Oddělení interní komunikace

  Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

  Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1

  739 51 Nižní Lhoty


  • S označením obálky GRANTY „SPOLEČNĚ 2018“
  • V žádosti uveďte platnou e-mailovou adresu, na kterou můžeme zaslat potvrzení přijetí žádosti.
Časový harmonogram
26. 2. 2018 Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
26. 2. – 27. 3. 2018 Možná konzultace projektů s administrátorem a příjem žádostí
27. 3. 2018, 24:00 hod. Uzávěrka pro příjem žádostí
3. – 15. 4. 2018 Kontrola žádostí a příprava podkladů pro hodnotící komisi
16. – 20. 4. 2018 Jednání hodnotící komise a návrh podpořených projektů managementu HMMC
23. 4. 2018 Informování uchazečů o podpořených projektech (HMMC Express + web)
květen 2018 Podpis smluv, platby
1. 4. – 15. 12. 2018 Realizace
15. – 31. 12. 2018 Zaslání závěrečného vyhodnocení
Výsledky grantového řízení 2017

Podpořené projekty v kategorii DĚTI 2017


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
58Svojsíkův závod 2017Postupová soutěž dětských týmů (10 - 15 let). Dětí soutěží v tradičních skautských disciplínách.5 000 KčJunák - český skaut, okres FM, z.s.
36Podpora a činnost zájmového včelařského kroužku pro děti a mládežVýchova mladé generace včelařů. Podpora činnosti zájmového kroužku. Obnova starého vybavení a příslušenství.19 500 KčZákl. org. českého svazu včelařů v Bystřici nad Olší.
102Den země s HyundaiHlavním cílem je připomenout dětem zásadní poselství Dne Země, motivovat je k ekologickým aktivitám a edukovat v dané problematice.5 000 KčRADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek
62Ostrava se bavíUspořádání tradiční akce pro děti z dětských domovů a veřejnost. Zvýšení zájmu dětí o sport - stolní tenis. Doprovodná akce - uspořádání koncertu pro děti.20 000 KčKlub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s.
27Výcvikové akce pro děti na skalách 2017Podpora dětí v horolezeckém oddílu a také dětí z řad veřejnosti na akcích, které hor. Odd. pořádá. Nákup hor. Zboží pro děti.5 100 KčHorolezecký oddíl Beskyd, Karviná, z.s.
35Podpora přírodovědných kroužkůZlepšení podmínek dětem v kroužcích při péči o zvířata (výměna nevhodného dětského nábytku, renovace ubikací pro zvířata). Podpora činností přírodovědných zájmových kroužků (MŠ, ZŠ, SŠ).20 000 KčKrajské středisko volného času Juventus, Karviná
59Pomozte nám obnovit táborObnovení táborové polní kuchyně včetně vybavení.20 000 KčBeskydy dětem, z.s.
99Kroje a besídka pro taneční kroužek pro předškoláky "Trowniczek"Podpora tanečního kroužku pro předškoláky. Udržování kulturní tradice Těšínského Slezska.15 000 KčMgr. Eva Nemec
63Cvičná odrazová tenisová stěnaStavba cvičné zděné odrazové tenisové stěny pro děti minitenisu a babytenisu.20 000 KčTJ Sokol Pražmo - Raškovice
70Michálkovický den dětí 2017Společensky-kulturní nezisková akce. SDH pořádá den dětí. Proběhne také prezentace práce složek IZS, zejména HZS a policie.20 000 KčSH ČMS - SDH Ostrava - Michálkovice
6Dětský cyklozávod Raškovice 2017Uspořádání dětského cyklozávodu pro děti 3-8 let. Výtěžek jde neziskové organizaci zdravotní klaun.5 000 KčMilan Doležal
89TTC FM - výchova a rozvoj talentované mládeže ve stolním teniseRozvoj talentované mládeže. Zajištění vybavení (nové stoly, míčky, rakety).20 000 KčTTC Frýdek Místek, z.s.
7Mikulášský náborový turnaj - 1FBK Eagles OrlováFlorbalový klub chce z důvodu rozšíření mládežnické členské základny uspořádat turnaj pro děti od 8 do 11 let.5 400 Kč1. FBK Eagles Orlová, Z.S.
23Radovánky MŠ na PodlesíKulturně - společenská - zábavná akce pro děti a rodiče.19 650 KčRodiče pro malé Podlesáčky, z.s.

Podpořené projekty v kategorii HANDICAPOVANÍ 2017


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
5Hurá na vodu - vodácka výprava pro handicapované "Vltava Zátoň 2017"Zajištění financování vodácké výpravy pro osoby se zdravotním postižením Klubu Stonožka Ostrava. 12. ročník. Podpora zdravotně handicapovaných.20 000 KčARPZPD v ČR z.s. Klub Stonožka Ostrava
11Hyundai pomáhá autistickým dětemTýdenní letní příměstský tábor pro děti s poruchou autistického spektra. Návštěva ZOO, Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice apod. 18 000 KčABC o.p.s.
93Bez bariér na koni - Mistrovství EvropyPodpora handicapované jezdkyně, která je zařazena v reprezentaci v ČR v Paradrezuře.20 000 KčKateřina Lesová
1Zážitkový týden pro děti s autismem 3. ročníkUspořádání prázdninového týdne pro děti s autismem. Zvýšení samostatnosti dětí a jejich sociálních kompetencí. Asistence speciálních pedagogů + asistentů.20 000 KčSdružení - BES, z.s.
75Pohyb pro MaruškuRealizace operace 12 leté dívky s mozkovou obrnou. Zlepšení a uvolnění pohybu.20 000 KčRadka Békešová
12MonoskiPořízení sportovní pomůcky (monoski) pro handicapovaného lyžaře20 000 KčOndřej Malohlava
10Klub náctiletých autistů jede s Hyundai do PrahyOrganizace výletu do Prahy pro 20 chlapců, na němž se budou sami organizačně podílet.20 000 KčADAM - autistické děti a my, z.s.
54Volný pohybNákup sportovního florbalového vozíku pro handicapovaného hráče. 20 000 KčMiroslav Večeřa
79Operační zákrok metodou ULZIBATRealizace operace pro pacienta se spastickou kvadruparézou (svalové spasma, které přechází v křeče).20 000 KčMilan Janoš
64SNOEZELEN PRO DD ŘEPIŠTĚDoplnění a rekonstrukce Snoezelen místnosti v dětském domově s cílem dosáhnout komplexního rozvoje dětí s těžkým kombinovaným postižením a traumaty.20 000 KčDětský domov bl. M.A. Kratochvílové
71Kompenzační pomůcky pro seniory v domě pokojného stáříZakoupení kompenzačních pomůcek do Domu pokojného stáří, který provozuje Charita FM. Klienti v seniorském věku, částečně nebo úplně imobilní.17 800 KčCharita FM
55Cesta za titulem na sportovním rehabilitačním vozíkuPodpora aktivního zapojení mladých lidí s tělesným či kombinovaným postižením do florbalové ligy 20 000 KčABAK - počítadlo z.s.
97Činnost Handicap sport clubu HavířovZajištění kvalitních podmínek pro trénink handicapovaným sportovcům MS kraje a účast na národních turnajích. Sportovní aktivity suplují rehabilitační procesy.20 000 KčHandicap sport club Havířov, z.s.

Podpořené projekty v kategorii KULTURA 2017


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
74Pouť svatého Jakuba StaršíhoTradiční pouť - několikátým rokem se při této příležitosti pořádá dobrovolná sbírka - výtěžek putuje na podporu mobilního hospice Ondrášek o.p.s. 6 570 KčKlub žen Horní Domaslavice z.s.
83Jazz, swing,… to nás baví!Uspořádání 3 koncertů - popularizace jazzu a swingu. Podpora kultury v MS kraji - podpora sborového umění.5 000 KčPěvecké sdružení ECHO
42Činnost folklórního souboru Ondráš z JanovicPodpora činnosti folklórního souboru a prezentace lašského folklóru v MS regionu. Restaurování původních dochovaných ženských krojů.20 000 KčPrvočas, z.s.
84Koncert k 40. výročí založení Lašského souboru písní a tanců OndřejnicaOslava 40. výročí založení souboru. Předání tradic a odkazů dalším generacím. Snaha o oživování a zachovávání písní, tanců a zvyků rodného regionu.10 000 KčLašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z.s.
34Charitativní módní přehlídka - "MÓDA LETEM SVĚTEM"Realizace zábavného večera. Výstupem přehlídky je podpora rodiny z Bohumína, která je zatížena neléčitelným genetickým onemocněním.19 500 KčALMA MATER
73Lašský dostavníkVydávání kulturně-vlastivědného časopisu, který je zaměřen na regionální historii, literární tvorbu, etnografiia folklor.20 000 KčKrálovství Lašské
87Velký rockový sbor - organizace koncertuOrganizace velkého koncertu tří pěveckých sborů v Evangelickém kostele v Ostravě20 000 KčTricomUnity o.p.s.
101Advent plný Křídlení 2017 (12. ročník)Festival dobročinnosti ukazuje pestrost neziskových organizací v regionu. Zapojuje do spolupráce zdravotně postižené a sociálně slabé.20 000 KčIng. Lucie Houthoofdtová
82Prezentace sborové činnosti Pěveckého sdružení Martinů Třinec 2017Zachování a prohlubování tradice sborového umění. Spolupráce s polským sborem, další hudební rozvoj.20 000 KčSdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
41Koncert k 45. výročí založení pěveckého sboru "Komenský z.s."Podpora činnosti pěveckého sboru a zvýšení zájmu o sborový zpěv. Uspořádání koncertu s pěveckým sborem Mickiewicz z Polska.15 000 KčSPS Komenský z.s.
65ART JAM BOLATICE 2017 - hudebně výtvarný festival Hlučínská5. ročník festivalu. Má za cíl šířit alternativní výtvarné a hudební umění na Hlučínsku.20 000 KčMgA. Martin Sněhota

Podpořené projekty v kategorii SPORT 2017


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
25Májové závodyAtletický mítink pro děti a mládež. Cílem je přivést děti k pravidelnému sportování. Velký zájem dětí i rodičů (600 dětských závodníků).20 000 KčTJ Slezan Frýdek-Místek, z.s.
16Mezinárodní hokejový turnaj pro děti (ročník 2008 a mladší)Uspořádání turnaje pro mladé začínající hokejisty (120 - 150 dětí).20 000 KčAlan Janák
263. NoEXCUSE!Uspořádání 3. ročníku mezinárodního turnaje v brazilském jiu-jitsu pro děti, mládež i dospělé. 20 000 KčGB Draculino
33Malé děti - velké sportovní cíleUspořádání každoroční sportovní soutěže pro žáky šesti malotřídních škol (1. - 5. ročník) z okolí Bruzovic - děti soutěží v pětiboji. Finance by se použily na sportovní potřeby - využití i dětmi z MŠ a ŠD.5 100 KčZŠ a MŠ Bruzovice
86Katusha 2017Realizace outdorového závodu ve všech kategorích (běh do vrchu, paragliding a MTB). Zajištění doprovodného programu pro děti i dospělé. 20 000 KčEl Speedo - flying comunity o.s.
96Běh na EmuVeřejný běžecký závod v délce 10 km na haldu Ema, dětský běžecký závod a soutěže pro děti.20 000 KčLK Baník Ostrava, z.s.
98Havířovská desítka 2017Městský běh určen pro širokou sportovní veřejnost. Závodníci přispívají částkou ze svého startovného na činnost sportovců na vozíku. Handicapovaní sportovci v roli spoluorganizátorů.20 000 KčHandicap sport club Havířov, z.s.
61Biatlonová příprava dětí a mládeže - našim cílem jsou cíle naších svěřencůZajištění sportovní přípravy dětí a mládeže v klubu biatlonu. Zakoupení letních dresů. Uspořádání dvou závodů pro biatlonisty z MSK.19 000 KčBiatlonklub SMTu Poruba při DDM Ostrava - Mar. Hory, p.s.
77Účast na mezinárodním turnaji Taekwondo WTFÚčast na závodech Bratislava Open ve sportovním boji Taekwondo WTF. 7 300 KčTJ Sokol Frýdek-Místek
15Radši box než uliceCílem je zabezpečit chlapcům ze sociálně vyloučených lokalit trénink a rozvoj v boxerském sportu. Prevence kriminality a "špatné party".15 000 KčBoxing King Club z.s.
Výsledky grantového řízení 2016

Podpořené projekty v oblasti kultury 2016


Pořadové číslo žádosti Název projektu Popis Výše grantu (Kč) Žadatel
23 Charitativní projekt HipHop pro lidi Charitativní akce, ze kterých výtěžek poputuje na charitativní projekt Mukačevo (Ostrava) 13 500 Martin Schindler
3 SLEZSKOOSTRAVSKÝ ROCK-FEST 2016 "Festival pro celou rodinu" - 9. ročník; podpora tvůrčí činnosti a mladých talentů; umožnit začínajícím kapelám vystoupit na větších hudebních scénách; kulturní vyžití pro rodinny s dětmi 20 000 Klutura pro Slezskou Ostravu, z. s.
12 Koncert " PODěKOVÁNÍ VÁM" Poděkovat sponzorům, prodejcům žlutých kvítků a lidem, kteří podporují a pomáhají onkologicky nemocným pacientům (Bohumín) 9 675 PRO-FIT 12 Bohumín z.s.
38 Soutěžní hudební a výtvarný projekt "Rozvíjej se, poupátko" 2016 Prezentovat talentované žáky regionu; zlepšit přístup žáků ke vnímání hudby; posílit pozitivní formování osobnosti dětí a mládeže 20 000 ZŠ a MŠ Střítež
2 činnost Kroužku krojovaných horníků Barbora, z. s. Výroba medailí k 90. výročí spolku; reprezentace a udržování hornických tradic 20 000 Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s.
8 "Děti dětem" - "Dívka roku 2016, podpora vzdělání hospitalizovaných dětí" Podpora vzdělání a životního stylu specifických skupin dětí (dívky 13-15 let), podpora vzdělání dětí hospitalizovaných v nemocnicích. 20 000 JANA, Spolek na podporu kultury, sportu a vzdělání
55 Advent pro všechny Příprava kulturní akce; pro žáky způsob jak se podílet na životě města bez ohledu na omezení plynoucí z jednotlivých handicapů (Ostrava) 12 500 Základní škola logopedická s.r.o.
58 Mezinárodní den tance v Ostravě 2016 Záměrem je spojit dohromady tanec, jeho různé podoby a projevy a oslavit tuto divadelní formu 20 000 Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú.
62 Fenomén Ivančena Výstava k 70. výročí založení mohyly; Publikace s pracovním názvem "Ivančena v obrazech"; Uspořádání ideové konference k připomínce výročí 20 000 Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s.
65 Festival Dokořán 2016 Podpora kulturního multižánrového festivalu (Karviná) 20 000 Iniciativa Dokořán, z.s.
1 Nové Cd skupiny Absolut Deafers Získat prostředky na produkci CD. 20 000 Jiří Czyž

Podpořené projekty v oblasti sportu 2016


Pořadové číslo žádosti Název projektu Popis Výše grantu (Kč) Žadatel
51 JOY RUN! 2016 - Opava (23. dubna 2016) Integrace handicapovaných dětí a mladých lidí mezi zdravé vrstevníky formou sportovní aktivity; série běžeckých závodů 20 000 Handicapoviny z. ú.
29 Memoriál Michala Pětroše, 5. ročník Popora charitativního běžeckého závodu pro širokou veřejnost; cílem je podpora Mobilního hospice Ondrášek 17 000 Běžím s Majklem, z.s.
43 "...Křižovatky, hřiště, lán s Hyundai nám to půjde fajn!!! ...! Maximalizace dopravní bezpečnosti dětí, prevence dopravních nehod, rozpohybování dětí 5 000 ZAHRADA DěTÍ, spolek
40 Celoroční pravidelná činnost Pionýrské skupiny Ještěr pro rok 2016 Zapojení mládeže do zájmové činnosti pionýrské skupiny; budování kladného vztahu dětí k přírodě a k sobě samým 19 500 Pionýr z.s., Pionýrská skupina Ještěr
21 Ivan Karabec - příprava na paralympijské hry RIO 2016 Zajistit a absolvovat co nejlepší sportovní přípravu na Paralympijské hry v RIO 2016 ve stolním tenise tělesně postižených 20 000 Ivan Karabec
68 Mezinárodní hasičská soutěž pro děti a dospělé Uspořádání soutěže dětských i dospělých družstev 6 500 SH čMS - Sbor dobrovolných hasičů Krásná - Mohelnice
54 Závody atletických školek Pořádání atletických závodů pro děti 20 000 SSK Vítkovice
59 MčR v beachvolejbale žactva do 16 let Podpora Mistrovství čR žáků a žákyo do 16 let - vrcholný turnaj 20 000 DK HAPPY SPORT Opava
64 Hobíky pro děti Podpora pilotního projektu - soutěž pro dětské hobby jezdce - soutěž družstev 15 000 Jezdecký klub Sviadnov, z.s.
34 10. ročník mezinárodního turnaje TALENT Cup Podpora turnaje určeného pro nejmenší šachisty 20 000 Beskydská šachová škola z. s.
18 Celoroční pravidelná činnost chlapeckých družstev v oddíle národní házená Zabezpečit rozvoj mládežnických chlapeckých družstev. Umožnit hráčům účastnit se mistrovských turnajů a zápasů porádancýh Svazem národní házené 20 000 Tělocvičná jednota Sokol Svinov
60 Nominační závody ve sportovním aerobiku a fitness týmech Realizace závodů, ze kterých se nejúspěšnější závodníci nominují na Mistrovství Evropy 20 000 Sportovní klub FIT FUN Ostrava
Často kladené dotazy

Co lze zahrnout do uznatelných nákladů?

 • náklady na dopravu - pouze ty, které jsou doloženy fakturou,
 • náklady na občerstvení - jen pro účastníky, hosty a organizátory akcí; náklady na alkoholické nápoje jsou neuznatelné,
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek - do max. 30 % z celkové výše požadovaného grantu (nikoliv z celkových nákladů projektu).
 • náklady na propagaci akce

Mají zapojení zaměstnanci HMMC nárok na pracovní volno pro účast na projektu?

 • Ne, nemají nárok na speciální volno. Cílem tohoto programu je podpora aktivního přístupu našich zaměstnanců k rozvoji kulturních a sportovních akcí v Moravskoslezském kraji. Tato podpora bude pouze ve výši finančního příspěvku na schválený grant.

Může být žadatelem více organizací?

 • Vždy je žadatelem pouze jedna organizace. Ostatní subjekty by měly být v žádosti uvedeny jako spolupracující organizace.

Můžu požádat o grant na už započatý projekt?

 • Ano, lze zažádat na určitou fázi projektu či na dokončení určité fáze. Prosíme o přesnější specifikaci v žádosti (aktuální stav, další fáze, na kterou žádáte příspěvek).

Poskytuje HMMC poutač s firemním logem?

 • • Ano, úspěšní žadatelé si mohou u Barbory Hermanové, oddělení interní komunikace, zapůjčit reklamní plachtu HMMC sloužící k propagaci poskytovatele příspěvku.
Kontakty

Administrátorka grantového programu:

Barbora Hermanová (k dispozici ke konzultaci a dotazům k předkládaným projektům)

pondělí až pátek (7:00 - 15:30 hod.), tel.: 596 141 656

e-mail:granty(zavináč)hyundai-motor.cz

do předmětu zprávy napište GRANTY „SPOLEČNĚ 2018- dotazAdresa:

Oddělení interní komunikace

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Průmyslová zóna Nošovice

Hyundai 700/1

739 51 Nižní Lhoty