Nacházíte se » Titulní strana » Grantový program

Grantový program HMMC –„Společně 2019“

Grantový program HMMC

Grantový program společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) „Společně 2019“ má za cíl finančně přispět na projekty zahrnující děti, handicapované, kulturu a sport (např. podpora mladých talentů, obohacení volnočasových aktivit, vylepšení veřejných prostor), a do kterých se zároveň mohou aktivně zapojit či jej podpořit zaměstnanci HMMC.

Podporujeme

Děti:

 • podpora volnočasových aktivit
 • podpora zájmových skupin
 • rozvoj kreativity

Handicapované:

 • podpora činnosti organizací zaměřených na pomoc handicapovaným
 • nákup pomůcek či speciálního vybavení
 • podpora volnočasových aktivit

Kulturu:

 • koncerty
 • festivaly
 • literatura
 • výtvarné umění
 • oslavy významných událostí
 • renovace kulturních památek

Sport:

 • podpora domácích i mezinárodních soutěží v Moravskoslezském kraji
 • podpora mladých talentů
 • účast na sportovní soutěži
Pro žadatele

Jaké jsou podmínky?

 • Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury a sportu s výjimkou politických stran a politických hnutí.
 • Projekty mohou být podpořeny kmenovými zaměstnanci HMMC, kteří zde pracují min. 1 rok.
 • Příjemci musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
 • V případe, že příjemce má účet na sociálních sítích, zavazuje se také na svých stránkách a případných fotkách označit poskytovatele příspěvku: Facebook (Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o), Instagram (#hyundainosovice).

O jakou částku mohu požádat?

 • HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 30 %.
 • Minimální výše příspěvku na jeden projekt v rámci programu je 5 000 Kč a maximální výše 20 000 Kč.
 • Ve ctvrtém ročníku vybere komise, složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků, projekty, které podpoříme celkovou částkou 640 000 Kč.

Jak mám postupovat?

Vyplněné žádosti vč. příloh zasílejte na jednu z níže uvedených možností:

 • 1.  Elektronicky na email: granty@hyundai-motor.cz (do předmětu zprávy, prosím, napište: GRANTY „SPOLEČNĚ 2019“ – název projektu...)
  • Maximální velikost zprávy vč. příloh 12 MB
  • Akceptované formáty: doc, pdf, jpg, gif, png (jiné prosím předem konzultujte)
  • Přijatá žádost bude e-mailem potvrzena
 • 2.  Poštou na adresu:

  Oddělení interní komunikace

  Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

  Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1

  739 51 Nižní Lhoty


  • S označením obálky GRANTY „SPOLEČNĚ 2019“
  • V žádosti uveďte platnou e-mailovou adresu, na kterou můžeme zaslat potvrzení přijetí žádosti.
Časový harmonogram
4. 3. 2019 Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
4. 3. – 31. 3. 2019 Možná konzultace projektů s administrátorem a příjem žádostí
31. 3. 2019, 24:00 hod. Uzávěrka pro příjem žádostí
1. – 15. 4. 2019 Kontrola žádostí a příprava podkladů pro hodnotící komisi
23. – 26. 4. 2019 Jednání hodnotící komise a návrh podpořených projektů managementu HMMC
29. 4. 2019 Informování uchazečů o podpořených projektech (HMMC Express + web)
květen 2019 Podpis smluv, platby
1. 4. – 15. 12. 2019 Realizace
15. – 31. 12. 2019 Zaslání závěrečného vyhodnocení
Výsledky grantového řízení 2019

Podpořené projekty v kategorii DĚTI 2019


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
75Nejsi sámPoskytnutí volnočasových aktivit dětem v rámci Programu pro pěstounské rodiny (7 jednodenních akcí, příměstský tábor). 60 dětí v pěstounských rodinách.20000Slezská diakonie
51Dětský zábavný den s charitouUspořádat dětský den nejen pro děti, ale také dětský domov FM, Dětský domov bl. Marie Antoníy Kratochvílové v Řepištích. Výtěžek sbírky bude předán dětské onkologii Nadaci Haima.20 000FK Chlebovice 1963 z.s
76Podpora volnočasových aktivit dětí a rozvoj dětské kreativity v modelářském Rocket Club Silesia Olza - Český TěšínRozvoj raketového modelářství v klubu RCSO Český Těšín. Mládež a děti se učí technickému myšlení, estetice, práci v kolektivu, soutěživosti. V roce 2018 poprvé výhra Soutěž o nejlepšího raketového modeláře 2018.20 000Rocket Club Silesia Olza Český Těšín
28BambiFest Třinec 2019Zorganizovat festival neziskových dětských organizací, podpora a propagace volnočasových aktivit na Třinecku. (400 - 500 účastníku, dlouholetá tradice)20 000Royal Rangers v CR z.s.
84Dětský sportovní den s BK klasikOrganizace dětského sport. dne pro veřejnost v areálu baseballového klubu. Cílem motivovat děti ke sportovní činnosti hravou formou ve společnosti rodičů20 000BK Klasik z.s.
56Zážitkové učení v přírodní kráse BeskydAktivity na podporu vnímání přírody a zachování ekosystémů pro děti předškolního věku. Projekt navazuje na školní vzdělávácí program a ekoaktivity školy.13 500MŠ Havířov-Podlesí Balzacova
14Taneční tábor mažoretek MiKaDo 2019Organizace letního tanečního tábora pro mažoretky. Podpora zdravého pohybu dětí v přírodním prostředí, podpora mažoretkového sportu.20 000MiKaDo Karviná, z.s
74Co ve městě nezažiješ - mezinárodní setkání dětí v JedovnicíchPodpora soustředění mažoretkového týmu s maďarským tanečním týmem. Výměna zkušeností, nácvik společného vystoupení.20 000Asociace TOM ČR, TOM č. 19061 Krokodýl
58Dýňování aneb Den společenských her a tvořeníZapojit děti a rodiče do činnosti spolku a školy. Uspořádání formou workshopu, mnoho doprovodných aktivit.6 000SRPŠ při ZŠ a MŠ ve Václavovicích

Podpořené projekty v kategorii HANDICAPOVANÍ 2019


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
16Neurorehabilitační program pro dětiZajištění finančních prostředků na rehabilitační péči Reha Klim (snížení proprioceptivních reakcí - snížení dráždivosti dítěte). 6 letá holčička s kombinovaným postižením.20 000Ing. Lucie Čerpáková
45"Moje kuchyně" v BráněDovybavit Cvičnou kuchyňku pro mladé lidi se zdravotním postižením (dětská mozková obrna, kombinované poruchy), kteří se v integračním klubu zdokonalují v běžných činnostech.20 000Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
70Zahradní herní prvky pro KlíčekRekonstrukce školní zahrady MŠ Klíček - zařízení pro děti s mentální, tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, děti s autismem a těžkým kombinovaným postižením.20 000MŠ Klíček
9Kačenka a těžká svalová hypotonieSpeciální pohybová terapie a zdravotní pomůcky pro nemocnou Kačenku, která má celkovou svalovou hypotonii. Ta způsobuje, že se nemůže sama hýbat, polykat..20 000Lucie Machová
29Raná péče pro rodiny s dětmi s postižením zraku - vybavení nových prostorVybavit prostory Společnosti pro ranou péči kobercem, potřebným nábytkem, doplňky a pomůckami pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.20 000Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
2Hyundai podporuje děti s autismem a mentálním postižením na Jarošově statku ve StudénceUmožnit dětem s těžkým zdravotním postižením, s autismem a mentálním postižením se zúčastnit socializačních volnočasových aktivit. Organizace sdružuje 15 rodin s mentálně postiženými dětmi nebo rodiči v MSK.18 600Jonášův spolek, z.s.
43Relaxace hudbou - muzikoterapieDomov pro osoby se zdravotním postižením pořádá projekt, který se týká působení živé hudby na organismus při receptivní muzikoterapii.20 000Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka
31Florbal na kolečkáchPodpora pravidelné činnosti týmu florbalistů vozíčkářů, hrajícího republikovou ligovou soutěž EV. Zajištění kvalitních podmínek pořádání ligového kola v Ostravě.20 000ABAK-počítadlo, z.s.

Podpořené projekty v kategorii KULTURA 2019


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
73Vánoční koncert "Radujme se, veselme se"Uspořádání vánočního koncertu žáky a pedagogy. Vystoupení sólistů, komorních seskupení, tanečního orchestru, kapely Horká jehla i tanečního studia ELKO.18 000ZUŠ Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace
65Zahrady v tanci 20193 taneční večery s výukou tanců a živou hudbou v piaristických zahradách v Příboře.15 000Bc. Jan Tyllich, DiS
25Rockotecká Horní Žukov 2019Podpora kulturního života v Českém Těšíně. Uspořádání rockového koncertu pod širým nebem.18 000Jiří Glac
38Charitní dni uměníUspořádat 2. ročník kulturní akce, pořádané pro klienty Charity Frýdek-Místek a klienty jiných poskytovatelů sociálních služeb.20 000Charita Frýdek-Místek
19Pohádkové divadelní představení pro dětiZdokonalit verbální i neverbální komunikaci dětí předškolního věku a podpořit rozvoj osobnosti.20 000Rodiče pro malé Podlesáčky, z.s.
32Účast Pěveckého sdružení Martinů Třinec na mezinárodním soutěžním festivalu v PetrohraduÚčast na prestižním soutěžním mezinárodním sborovém festivalu v Petrohradu. Zachování a prohlubování tradice sborového umění na Třinecku a reprezentace v zahraničí.20 000Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
81Nová Bělá pod otevřeným nebem 2019Obohacení kulturního života v Nové Bělé a Ostravě. 12. ročník koncertů operních árií a duetů. Neziskový projekt, výtěžek bude věnován žákům MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava.15 000Občanské sdružení Jany Doležílkové
12Vánoční koncertPodpořit vánoční koncert pěveckého souboru se sólisty a komorním orchestrem cca 80 zpěváků a hudebníků.20 000Pěvecký sbor Ireny Szurmanové z.s.
72O zlatý pohár BAV klubu Příbor - 17. ročník regionální taneční přehlídkyRegionální taneční přehlídka střediska volného času.20 000BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o.

Podpořené projekty v kategorii SPORT 2019


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
21Atletika pro všechnyUspořádat sérii závodů (celkem 15 akcí), které mají dlouhou tradici. Všechny obsahují akci pro nejmenší, tradiční závod, aktivity pro širší veřejnost, přeshraniční spolupráci.20 000TJ Jäkl Karviná, z.s.
60Memoriál Michala Pětroše 8. ročník8. ročník charitativního běžeckého závodu pro širokou veřejnost s pestrým programem pro děti. Výtěžek ze startovného je předán mobilnímu hospici Ondrášek.20 000Běžím s Majklem, z.s.
57JIMM and MENDEZ CUPUspořádání seriálu cyklistických závodů pro širokou veřejnost se zaměřením na děti. Rozvíjet zájem u dětí o cyklistiku a sport, přírodu, pohyb a zdravý životní styl.18 000Sportovní klub Pržno, spolek
44TALENT CUP 2019Mezinárodní čtyřdenní festival turnajů pro nejmenší šachisty. Příležitost porovnat výkonnost začínajících šachistů, setkání šachových trenérů.20 000Beskydská šachová škola z.s.
4Útěk v řetězech - 11. ročník11. ročník adrenalinové soutěže dvojic (spolupráce dvou jednotlivců, kteří společně plní úkoly).20 000Horolezecký oddíl Tatran Havířov, z.s
59Mistrovství ČR v mažoretkovém sportuPodpora Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ve výkonnostní třídě A, akce se bude konat v Trojhalí. Účast přes 1500 mažoretek.20 000Daisy mažoretky z.s.
85Renovace bikrosové dráhy a zázemíZlepšení podmínek každoročních bikrosových závodů a pravidelných tréningů mladých sportovců. Zastřešení startovací rampy.20 000Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek
46Kateřinický trailový závod - VIII. RočníkPodpora běhu ve volné přírodě, amatérský závod je určený široké veřejnosti (děti - senioři). Motivace občanů ke sportu.16 000Obec Kateřinice
52Fotbalový turnaj pro přípravku dětí r. 2009Fotbalový turnaj pro 10 - 20 družstev dalších fotbalových klubů (Třinec, Vítkovice, Opava).5 000Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, z.s.
Výsledky grantového řízení 2018

Podpořené projekty v kategorii DĚTI 2018


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
22Letní skautský tábor ENTER 2018Organizace letního stanového tábora pro skautský oddíl, ctění skautských tradic, hodnot. Dostupnost tábora i dětem ze sociálně slabších rodin.8 000Junák - český skaut, středisko Šenov, z.s.
51CrossFit - SPORT - pro školáky a handicapovanéCíle projektu: přivést děti k pohybu, ukázat nový atraktivní sport, ukázat handicapovaným při diskuzi s patrony nové možnosti pohybu, odstranění bariér20 000Colliery SRDCEM z.s.
62Streetball na náměstí - 19. ročník soutěže pro děti a mládež do 18 let19. ročník streetballového turnaje pro děti 9 - 18 let na Místeckém náměstí. Cílem je aktivně zapojit děti do pohybových aktivit. Propagace basketbal. klubu.20 000BK Frýdek-Místek, z.s.
91Malý myšinecký maratónCílem je uspořádat terénní běžeckou soutěž pro děti z dětských domovů i z rodin, čímž dojde k přirozené integraci. Projekt navazuje na dlouhodobou aktivitu "Správná pětka" - učíme děti z DD pracovat a žít.20 000Duha Zámeček, p. s.
29Smaragdový osud 2018Organizace letního dětského tábora, zaměřeného na rozvoj tábornických dovedností a pobyt v přírodě. 30 dětí (7 - 15 let). Zabezpečení táborových činností, údržbu. 15 000Česká tábornická unie, tábornický klub KAMARÁDI Opava
88Malý farmářCílem kroužku je seznámení dětí s různými zvířaty na farmě. Děti se naučí o zvířata starat a co je potřeba k jejich chovu apod.20 000Spolek JK Cairo
63Společně proti nudě!Uspořádání akce zaměřené na rodiny s dětmi v obci. Smysluplné trávení volného času a nábor do našeho oddílu. Workshopy - manuální zručnost dětí, hrnčířský kruh, lanové překážky, střelecká soutěž apod.9 0004. přední hlídka Royal Rangers Oldřichovice, pobočný spolek
68KOMETA 2018Cílem je realizace 13 volnočasových akcí, které mají za cíl prevenci sociálně patologických jevů u rizikových dětí a mládeže. Projekt navazuje na celoroční práci s rizikovými dětmi a mládeží. Ročně navštěvuje až 200 klientů.20 000S.T.O.P., z.s.
90Všestranně a kreativněPodpora projektu pro děti předškolního a mladšího školního věku. Sportovní a kreativní / pohybové aktivity.15 000Pohybová všestrannost, z.s.
43Inline škola HEARTBEATPořádání týdenních in-line kurzů pro ZŠ v MSK a příměstských táborů pro děti, zaměřených na sportovní tématiku. Nákup vybavení a zajištění pitného režimu10 000Inline škola Heartbeat z.s.

Podpořené projekty v kategorii HANDICAPOVANÍ 2018


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
37S dětmi nejen za zvířatyProjekt umožní poskytovat dětem terapeutický kontakt se zvířaty u externích organizací s terapeuty. Aktivity poskytují dětem mnoho podnětů potřebných pro jejich tělesný a mentální rozvoj. Canisterapie/hippoterapie11 200MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
54Pořízení mechanického invalidního vozíkuCílem je pořízení mechanického invalidního vozíku pro bývalého zaměstnance HMMC. Aktivně se zapojil po úrazu do aktivního života, podílí se na společenských aktivitách (člen folklor. souboru).20 000Karel Plunder
47Společně 7. ročník TandemuSmyslem akce je umožnit mladým lidem s handicapem víkend bez rodičů, za podpory dobrovolných společníků, povzbudit samostatnost. ADRA realizuje s Helpklubem.10 000ADRA, o.p.s.
64Hudbou k lepšímu životuCílem projektu je rozšíření muzikoterapie, která podporuje zotavení dětí i dospělých s narušenými poznávacím schopnostmi. Součást kognitivní rehabilitace.20 000MENS SANA, z.ú.
26Czech Open 2018 - Para Table TennisMezinárodní turnaj pro postižené ve stolním tenise, až 160 sportovců z 25 států (až 1000 účastníků - trenéři, organizátoři, fanoušci). Věkové složení 10 - 55 let.20 000Tělovýchovná jednota Ostrava
3Pěstitelství jako pracovní rehabilitacePořízení skleníku, který v rámci sociálně terapeutických dílen rozšíří rehabilitační činnosti osob s postižením.9 400ARPZPD v ČR z.s. Klub Stonožka Ostrava
49Zážitkový týden pro děti s autismem IV. ročníkPrázdninový týden pro děti s poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami. Velmi oblíbený tábor u rodičů i dětí. Formou her a prožitků je zde zároveň prováděn nácvik sociálně komunikačních dovedností.20 000Sdružení - BES, z.s.
75Podpora celoroční činnosti Handicap sport clubu HavířovHlavním cílem je podpora integrace do společnosti a zvyšování kvality života handicapovaných osob.20 000Handicap Sport Club Havířov, z.s.
79I autista může být turista, aneb hurá pod stanyV rámci projektu chceme uspořádat pro děti s PAS (porucha autistického spektra) malý stanový tábor, se vším co k tomu patří. Součásti hippoterapie, rafty, turistika.20 000ABC o.p.s.
13Invalidní vozíkZabezpečit dofinancování kompenzační pomůcky pro hendikepovaného. Aktivní mechanický invalidní vozík.20 000Terezie Malohlavová

Podpořené projekty v kategorii KULTURA 2018


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
45Divadelní představení "Cesta do Betléma"Uspořádání divadelního představení, hrají děti 4-11 let. Příspěvek bude použit na nové kostýmy a kulisy. Podpora kulturního vyžití.5 000Stanislav Zahradník
27COAL Open Air FestivalPodpořit 5. ročník festivalu, podpořit kulturní dění v regionu. Festival je určen pro širokou veřejnost, návštěvnost až 2000 lidí.20 000Tomáš Menoušek
77Festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA 201821. ročník festivalu městských folklorních souborů s mezinárodní účastí. Od r. 2015 je oficiálním automobilem festivalu Hyundai. 350 účinkujících v pěti dnech.20 000Folklor bez hranic, z.s.
52Kulturní činnost Dětského folklorního souboru "CHASIČKA"Nákup tradiční obuvi "krpce". Zachování lidových tradic, podpora volnočasových aktivit na ZŠ. 20 letá tradice souboru - dětmi velmi oblíben, kroje velkou motivací.7 000DFS CHASIČKA při ZŠ Frýdlant nad Ostravicí
11Vánoční koncertPodpora vánočního koncertu pěveckého souboru se sólisty a komorním orchestrem, cca 60 účinkujících.20 000Pěvecký soubor Ireny Szurmanové
20Anglický slavík5. ročník středoškolské pěvecké soutěže. Soutěží se ve 3 kategoriích (jednotlivci, komorní těleso, sbory).20 000Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello s.r.o.
65Nová Bělá pod otevřeným nebem 2018Cílem projektu je obohacení kulturního života v Nové Bělé. 11. ročník koncertu operních árií a duetů. Veřejně prospěšný neziskový projekt (vážná a alternativní hudba).15 000Občanské sdružení Jany Doležílkové
40Cílem je uspořádat 10. ročník bubenické párty pro všechny věkové kategorie, obohatit kulturu regionu.Festival dobročinnosti ukazuje pestrost neziskových organizací v regionu. Zapojuje do spolupráce zdravotně postižené a sociálně slabé.20 000BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o.
9Činnost Kroužku krojovaných horníků Barbora, z.s.Propagace a udržování hornických tradic. Obohacování kulturního života.20 000Kroužek krojovaných horníků Barbora, z.s.

Podpořené projekty v kategorii SPORT 2018


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
28Beskydský pohár žáků ve skoku na lyžích Kozlovice 201830. ročník Beskydského turné 4 můstků. Mezinárodní závod. Startují děti (4 - 14) ve 4. kategoriích. Cílem je zabezpečit důstojný a reprezentativní průběh závodů.18 000Ski klub Kozlovice, z.s.
39MČR juniorů a žáků v rybolovné techniceNominační závod pro MS 2018 v Polsku. Rybolovná technika je spec. částí sportovního rybolovu s 90 letou tradicí. Účast 70 dětí + doprovod.15 000Český rybářský svaz
30Doplnění sportovního vybavení týmů mládeže VK Raškovice a vybavení pro pořádání turnajů pro mládežCílem projektu je rozvíjet volejbalový talent dětí v soutěžích a podpořit děti v smysluplném trávení volného času. Celkem 75 dětí. Využití pomůcek i při turnajích.20 000VK Raškovice z.s.
32Výchova a rozvoj mládeže Rugby Clubu Havířov - kdo sportuje ten nezlobíCílem je zabezpečit výchovu a rozvoj dětí 6 - 18 let. Tréninkové pomůcky jsou zastaralé, potřeba vyměnit za kvalitnější. Cílová skupina cca 90 dětí.20 000Rugby Club Havířov, z.s.
60Zajištění výuky a sportovní přípravy dětí oddílu plavání TJ Slavoj Český TěšínSnaha zajistit lepší materiálovou výbavu a dostatek tréninkových jednotek. Část financí bude použita na uspořádání oddílových závodů. 85 členů.11 800TJ Slavoj Český Těšín
42Mezinárodní závod ve wakeboardingu - Golden WAKE TourZajištění mezinárodního závodu ve wakeboardingu a wakeskatingu. Závod je součástí největšího seriálu závodů v tomto sport. odvětví v celé Evropě.20 000Vodní lyžování a Wakeboarding Havířov z.s.
38Víkend s Házenou 2018Akce má za cíl získat zájem dětí a mládeže pro sportovní a pohybovou činnost. Součástí je zakončení házenkářské sezony. Bonusem účast několika reprezentantů ČR. 40 dětí.20 000TJ Sokol Krmelín, z.s.
8Nohejbalový turnaj Poruba!!! OPEN5. ročník nohejbalového turnaje. Určeno pro začínající i pokročilé hráče, rodiny a děti - rozvoj zájmu dětí o sportovní aktivity. Bohatý doprovodný program (např. štafetový běh apod.)15 000Jakub Tomáš
34Pořadatelství turnaje mladšího žactvaUspořádání tradičního turnaje Svinovské Pandy v Národní házené. Smíšený turnaj 8 družstev (9 - 12 let), 80 dětí. Zvýšení prestiže oddílu. Organizační zajištění.7 500Tělocvičná jednota Sokol Svinov
Výsledky grantového řízení 2017

Podpořené projekty v kategorii DĚTI 2017


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
58Svojsíkův závod 2017Postupová soutěž dětských týmů (10 - 15 let). Dětí soutěží v tradičních skautských disciplínách.5 000Junák - český skaut, okres FM, z.s.
36Podpora a činnost zájmového včelařského kroužku pro děti a mládežVýchova mladé generace včelařů. Podpora činnosti zájmového kroužku. Obnova starého vybavení a příslušenství.19 500Zákl. org. českého svazu včelařů v Bystřici nad Olší.
102Den země s HyundaiHlavním cílem je připomenout dětem zásadní poselství Dne Země, motivovat je k ekologickým aktivitám a edukovat v dané problematice.5 000RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek
62Ostrava se bavíUspořádání tradiční akce pro děti z dětských domovů a veřejnost. Zvýšení zájmu dětí o sport - stolní tenis. Doprovodná akce - uspořádání koncertu pro děti.20 000Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s.
27Výcvikové akce pro děti na skalách 2017Podpora dětí v horolezeckém oddílu a také dětí z řad veřejnosti na akcích, které hor. Odd. pořádá. Nákup hor. Zboží pro děti.5 100Horolezecký oddíl Beskyd, Karviná, z.s.
35Podpora přírodovědných kroužkůZlepšení podmínek dětem v kroužcích při péči o zvířata (výměna nevhodného dětského nábytku, renovace ubikací pro zvířata). Podpora činností přírodovědných zájmových kroužků (MŠ, ZŠ, SŠ).20 000Krajské středisko volného času Juventus, Karviná
59Pomozte nám obnovit táborObnovení táborové polní kuchyně včetně vybavení.20 000Beskydy dětem, z.s.
99Kroje a besídka pro taneční kroužek pro předškoláky "Trowniczek"Podpora tanečního kroužku pro předškoláky. Udržování kulturní tradice Těšínského Slezska.15 000Mgr. Eva Nemec
63Cvičná odrazová tenisová stěnaStavba cvičné zděné odrazové tenisové stěny pro děti minitenisu a babytenisu.20 000TJ Sokol Pražmo - Raškovice
70Michálkovický den dětí 2017Společensky-kulturní nezisková akce. SDH pořádá den dětí. Proběhne také prezentace práce složek IZS, zejména HZS a policie.20 000SH ČMS - SDH Ostrava - Michálkovice
6Dětský cyklozávod Raškovice 2017Uspořádání dětského cyklozávodu pro děti 3-8 let. Výtěžek jde neziskové organizaci zdravotní klaun.5 000Milan Doležal
89TTC FM - výchova a rozvoj talentované mládeže ve stolním teniseRozvoj talentované mládeže. Zajištění vybavení (nové stoly, míčky, rakety).20 000TTC Frýdek Místek, z.s.
7Mikulášský náborový turnaj - 1FBK Eagles OrlováFlorbalový klub chce z důvodu rozšíření mládežnické členské základny uspořádat turnaj pro děti od 8 do 11 let.5 4001. FBK Eagles Orlová, Z.S.
23Radovánky MŠ na PodlesíKulturně - společenská - zábavná akce pro děti a rodiče.19 650Rodiče pro malé Podlesáčky, z.s.

Podpořené projekty v kategorii HANDICAPOVANÍ 2017


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
5Hurá na vodu - vodácka výprava pro handicapované "Vltava Zátoň 2017"Zajištění financování vodácké výpravy pro osoby se zdravotním postižením Klubu Stonožka Ostrava. 12. ročník. Podpora zdravotně handicapovaných.20 000ARPZPD v ČR z.s. Klub Stonožka Ostrava
11Hyundai pomáhá autistickým dětemTýdenní letní příměstský tábor pro děti s poruchou autistického spektra. Návštěva ZOO, Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice apod. 18 000ABC o.p.s.
93Bez bariér na koni - Mistrovství EvropyPodpora handicapované jezdkyně, která je zařazena v reprezentaci v ČR v Paradrezuře.20 000Kateřina Lesová
1Zážitkový týden pro děti s autismem 3. ročníkUspořádání prázdninového týdne pro děti s autismem. Zvýšení samostatnosti dětí a jejich sociálních kompetencí. Asistence speciálních pedagogů + asistentů.20 000Sdružení - BES, z.s.
75Pohyb pro MaruškuRealizace operace 12 leté dívky s mozkovou obrnou. Zlepšení a uvolnění pohybu.20 000Radka Békešová
12MonoskiPořízení sportovní pomůcky (monoski) pro handicapovaného lyžaře20 000Ondřej Malohlava
10Klub náctiletých autistů jede s Hyundai do PrahyOrganizace výletu do Prahy pro 20 chlapců, na němž se budou sami organizačně podílet.20 000ADAM - autistické děti a my, z.s.
54Volný pohybNákup sportovního florbalového vozíku pro handicapovaného hráče. 20 000Miroslav Večeřa
79Operační zákrok metodou ULZIBATRealizace operace pro pacienta se spastickou kvadruparézou (svalové spasma, které přechází v křeče).20 000Milan Janoš
64SNOEZELEN PRO DD ŘEPIŠTĚDoplnění a rekonstrukce Snoezelen místnosti v dětském domově s cílem dosáhnout komplexního rozvoje dětí s těžkým kombinovaným postižením a traumaty.20 000Dětský domov bl. M.A. Kratochvílové
71Kompenzační pomůcky pro seniory v domě pokojného stáříZakoupení kompenzačních pomůcek do Domu pokojného stáří, který provozuje Charita FM. Klienti v seniorském věku, částečně nebo úplně imobilní.17 800Charita FM
55Cesta za titulem na sportovním rehabilitačním vozíkuPodpora aktivního zapojení mladých lidí s tělesným či kombinovaným postižením do florbalové ligy 20 000ABAK - počítadlo z.s.
97Činnost Handicap sport clubu HavířovZajištění kvalitních podmínek pro trénink handicapovaným sportovcům MS kraje a účast na národních turnajích. Sportovní aktivity suplují rehabilitační procesy.20 000Handicap sport club Havířov, z.s.

Podpořené projekty v kategorii KULTURA 2017


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
74Pouť svatého Jakuba StaršíhoTradiční pouť - několikátým rokem se při této příležitosti pořádá dobrovolná sbírka - výtěžek putuje na podporu mobilního hospice Ondrášek o.p.s. 6 570Klub žen Horní Domaslavice z.s.
83Jazz, swing,… to nás baví!Uspořádání 3 koncertů - popularizace jazzu a swingu. Podpora kultury v MS kraji - podpora sborového umění.5 000Pěvecké sdružení ECHO
42Činnost folklórního souboru Ondráš z JanovicPodpora činnosti folklórního souboru a prezentace lašského folklóru v MS regionu. Restaurování původních dochovaných ženských krojů.20 000Prvočas, z.s.
84Koncert k 40. výročí založení Lašského souboru písní a tanců OndřejnicaOslava 40. výročí založení souboru. Předání tradic a odkazů dalším generacím. Snaha o oživování a zachovávání písní, tanců a zvyků rodného regionu.10 000Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z.s.
34Charitativní módní přehlídka - "MÓDA LETEM SVĚTEM"Realizace zábavného večera. Výstupem přehlídky je podpora rodiny z Bohumína, která je zatížena neléčitelným genetickým onemocněním.19 500ALMA MATER
73Lašský dostavníkVydávání kulturně-vlastivědného časopisu, který je zaměřen na regionální historii, literární tvorbu, etnografiia folklor.20 000Království Lašské
87Velký rockový sbor - organizace koncertuOrganizace velkého koncertu tří pěveckých sborů v Evangelickém kostele v Ostravě20 000TricomUnity o.p.s.
101Advent plný Křídlení 2017 (12. ročník)Festival dobročinnosti ukazuje pestrost neziskových organizací v regionu. Zapojuje do spolupráce zdravotně postižené a sociálně slabé.20 000Ing. Lucie Houthoofdtová
82Prezentace sborové činnosti Pěveckého sdružení Martinů Třinec 2017Zachování a prohlubování tradice sborového umění. Spolupráce s polským sborem, další hudební rozvoj.20 000Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
41Koncert k 45. výročí založení pěveckého sboru "Komenský z.s."Podpora činnosti pěveckého sboru a zvýšení zájmu o sborový zpěv. Uspořádání koncertu s pěveckým sborem Mickiewicz z Polska.15 000SPS Komenský z.s.
65ART JAM BOLATICE 2017 - hudebně výtvarný festival Hlučínská5. ročník festivalu. Má za cíl šířit alternativní výtvarné a hudební umění na Hlučínsku.20 000MgA. Martin Sněhota

Podpořené projekty v kategorii SPORT 2017


Evidenční číslo žádosti Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel
25Májové závodyAtletický mítink pro děti a mládež. Cílem je přivést děti k pravidelnému sportování. Velký zájem dětí i rodičů (600 dětských závodníků).20 000TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s.
16Mezinárodní hokejový turnaj pro děti (ročník 2008 a mladší)Uspořádání turnaje pro mladé začínající hokejisty (120 - 150 dětí).20 000Alan Janák
263. NoEXCUSE!Uspořádání 3. ročníku mezinárodního turnaje v brazilském jiu-jitsu pro děti, mládež i dospělé. 20 000GB Draculino
33Malé děti - velké sportovní cíleUspořádání každoroční sportovní soutěže pro žáky šesti malotřídních škol (1. - 5. ročník) z okolí Bruzovic - děti soutěží v pětiboji. Finance by se použily na sportovní potřeby - využití i dětmi z MŠ a ŠD.5 100ZŠ a MŠ Bruzovice
86Katusha 2017Realizace outdorového závodu ve všech kategorích (běh do vrchu, paragliding a MTB). Zajištění doprovodného programu pro děti i dospělé. 20 000El Speedo - flying comunity o.s.
96Běh na EmuVeřejný běžecký závod v délce 10 km na haldu Ema, dětský běžecký závod a soutěže pro děti.20 000LK Baník Ostrava, z.s.
98Havířovská desítka 2017Městský běh určen pro širokou sportovní veřejnost. Závodníci přispívají částkou ze svého startovného na činnost sportovců na vozíku. Handicapovaní sportovci v roli spoluorganizátorů.20 000Handicap sport club Havířov, z.s.
61Biatlonová příprava dětí a mládeže - našim cílem jsou cíle naších svěřencůZajištění sportovní přípravy dětí a mládeže v klubu biatlonu. Zakoupení letních dresů. Uspořádání dvou závodů pro biatlonisty z MSK.19 000Biatlonklub SMTu Poruba při DDM Ostrava - Mar. Hory, p.s.
77Účast na mezinárodním turnaji Taekwondo WTFÚčast na závodech Bratislava Open ve sportovním boji Taekwondo WTF. 7 300TJ Sokol Frýdek-Místek
15Radši box než uliceCílem je zabezpečit chlapcům ze sociálně vyloučených lokalit trénink a rozvoj v boxerském sportu. Prevence kriminality a "špatné party".15 000Boxing King Club z.s.
Výsledky grantového řízení 2016

Podpořené projekty v oblasti kultury 2016


Pořadové číslo žádosti Název projektu Popis Výše grantu (Kč) Žadatel
23 Charitativní projekt HipHop pro lidi Charitativní akce, ze kterých výtěžek poputuje na charitativní projekt Mukačevo (Ostrava) 13 500 Martin Schindler
3 SLEZSKOOSTRAVSKÝ ROCK-FEST 2016 "Festival pro celou rodinu" - 9. ročník; podpora tvůrčí činnosti a mladých talentů; umožnit začínajícím kapelám vystoupit na větších hudebních scénách; kulturní vyžití pro rodinny s dětmi 20 000 Klutura pro Slezskou Ostravu, z. s.
12 Koncert " PODěKOVÁNÍ VÁM" Poděkovat sponzorům, prodejcům žlutých kvítků a lidem, kteří podporují a pomáhají onkologicky nemocným pacientům (Bohumín) 9 675 PRO-FIT 12 Bohumín z.s.
38 Soutěžní hudební a výtvarný projekt "Rozvíjej se, poupátko" 2016 Prezentovat talentované žáky regionu; zlepšit přístup žáků ke vnímání hudby; posílit pozitivní formování osobnosti dětí a mládeže 20 000 ZŠ a MŠ Střítež
2 činnost Kroužku krojovaných horníků Barbora, z. s. Výroba medailí k 90. výročí spolku; reprezentace a udržování hornických tradic 20 000 Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s.
8 "Děti dětem" - "Dívka roku 2016, podpora vzdělání hospitalizovaných dětí" Podpora vzdělání a životního stylu specifických skupin dětí (dívky 13-15 let), podpora vzdělání dětí hospitalizovaných v nemocnicích. 20 000 JANA, Spolek na podporu kultury, sportu a vzdělání
55 Advent pro všechny Příprava kulturní akce; pro žáky způsob jak se podílet na životě města bez ohledu na omezení plynoucí z jednotlivých handicapů (Ostrava) 12 500 Základní škola logopedická s.r.o.
58 Mezinárodní den tance v Ostravě 2016 Záměrem je spojit dohromady tanec, jeho různé podoby a projevy a oslavit tuto divadelní formu 20 000 Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú.
62 Fenomén Ivančena Výstava k 70. výročí založení mohyly; Publikace s pracovním názvem "Ivančena v obrazech"; Uspořádání ideové konference k připomínce výročí 20 000 Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s.
65 Festival Dokořán 2016 Podpora kulturního multižánrového festivalu (Karviná) 20 000 Iniciativa Dokořán, z.s.
1 Nové Cd skupiny Absolut Deafers Získat prostředky na produkci CD. 20 000 Jiří Czyž

Podpořené projekty v oblasti sportu 2016


Pořadové číslo žádosti Název projektu Popis Výše grantu (Kč) Žadatel
51 JOY RUN! 2016 - Opava (23. dubna 2016) Integrace handicapovaných dětí a mladých lidí mezi zdravé vrstevníky formou sportovní aktivity; série běžeckých závodů 20 000 Handicapoviny z. ú.
29 Memoriál Michala Pětroše, 5. ročník Popora charitativního běžeckého závodu pro širokou veřejnost; cílem je podpora Mobilního hospice Ondrášek 17 000 Běžím s Majklem, z.s.
43 "...Křižovatky, hřiště, lán s Hyundai nám to půjde fajn!!! ...! Maximalizace dopravní bezpečnosti dětí, prevence dopravních nehod, rozpohybování dětí 5 000 ZAHRADA DěTÍ, spolek
40 Celoroční pravidelná činnost Pionýrské skupiny Ještěr pro rok 2016 Zapojení mládeže do zájmové činnosti pionýrské skupiny; budování kladného vztahu dětí k přírodě a k sobě samým 19 500 Pionýr z.s., Pionýrská skupina Ještěr
21 Ivan Karabec - příprava na paralympijské hry RIO 2016 Zajistit a absolvovat co nejlepší sportovní přípravu na Paralympijské hry v RIO 2016 ve stolním tenise tělesně postižených 20 000 Ivan Karabec
68 Mezinárodní hasičská soutěž pro děti a dospělé Uspořádání soutěže dětských i dospělých družstev 6 500 SH čMS - Sbor dobrovolných hasičů Krásná - Mohelnice
54 Závody atletických školek Pořádání atletických závodů pro děti 20 000 SSK Vítkovice
59 MčR v beachvolejbale žactva do 16 let Podpora Mistrovství čR žáků a žákyo do 16 let - vrcholný turnaj 20 000 DK HAPPY SPORT Opava
64 Hobíky pro děti Podpora pilotního projektu - soutěž pro dětské hobby jezdce - soutěž družstev 15 000 Jezdecký klub Sviadnov, z.s.
34 10. ročník mezinárodního turnaje TALENT Cup Podpora turnaje určeného pro nejmenší šachisty 20 000 Beskydská šachová škola z. s.
18 Celoroční pravidelná činnost chlapeckých družstev v oddíle národní házená Zabezpečit rozvoj mládežnických chlapeckých družstev. Umožnit hráčům účastnit se mistrovských turnajů a zápasů porádancýh Svazem národní házené 20 000 Tělocvičná jednota Sokol Svinov
60 Nominační závody ve sportovním aerobiku a fitness týmech Realizace závodů, ze kterých se nejúspěšnější závodníci nominují na Mistrovství Evropy 20 000 Sportovní klub FIT FUN Ostrava
Často kladené dotazy

Co lze zahrnout do uznatelných nákladů?

 • náklady na dopravu - pouze ty, které jsou doloženy fakturou,
 • náklady na občerstvení - jen pro účastníky, hosty a organizátory akcí; náklady na alkoholické nápoje jsou neuznatelné,
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek - do max. 30 % z celkové výše požadovaného grantu (nikoliv z celkových nákladů projektu).
 • náklady na propagaci akce

Mají zapojení zaměstnanci HMMC nárok na pracovní volno pro účast na projektu?

 • Ne, nemají nárok na speciální volno. Cílem tohoto programu je podpora aktivního přístupu našich zaměstnanců k rozvoji kulturních a sportovních akcí v Moravskoslezském kraji. Tato podpora bude pouze ve výši finančního příspěvku na schválený grant.

Může být žadatelem více organizací?

 • Vždy je žadatelem pouze jedna organizace. Ostatní subjekty by měly být v žádosti uvedeny jako spolupracující organizace.

Můžu požádat o grant na už započatý projekt?

 • Ano, lze zažádat na určitou fázi projektu či na dokončení určité fáze. Prosíme o přesnější specifikaci v žádosti (aktuální stav, další fáze, na kterou žádáte příspěvek).

Poskytuje HMMC poutač s firemním logem?

 • Ano, úspěšní žadatelé si mohou u Barbory Hermanové, oddělení interní komunikace, zapůjčit reklamní plachtu HMMC sloužící k propagaci poskytovatele příspěvku.
Kontakty

Administrátorka grantového programu:

Barbora Hermanová z oddělení interní komunikace je Vám k dispozici ke konzultaci a dotazům

od pondělí do pátku (7:00 - 15:30 hod.), tel.: 596 141 656

e-mail:granty(zavináč)hyundai-motor.cz

do předmětu zprávy napište GRANTY „SPOLEČNĚ 2019" - dotazAdresa:

Oddělení interní komunikace

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Průmyslová zóna Nošovice

Hyundai 700/1

739 51 Nižní Lhoty